Заострен дизайн на имплантите

Tapered design

Приложение на горна челюст

Приложение на долна челюст